logo    PIVNÍ FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ  první prázdninová sobota  15. ROČNÍK FESTIVALU MALÝCH PIVOVARŮ 

KONTAKTY

Pořadatelem pivního festivalu v Padochově jsou:

Klub sběratelů pivních suvenýrů při pivovaru Padochov ve spolupráci se společností Pivovar Padochov s.r.o. se sídlem Oslavany, Padochov 231 (areál dolu Františka).

Za Pivovar Padochov s.r.o. Igor Nešpůrek - jednatel tel.: 602 790 115.

Za Klub sběratelů pivních suvenýrů při pivovaru Padochov Vladimír Pazourek - místopředseda tel.: 608 720 862.

e-mail: Pivnifestival@padochov.eu