logo    PIVNÍ FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ  první prázdninová sobota  14. ROČNÍK FESTIVALU MALÝCH PIVOVARŮ 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ORGANIZAČNÍ ŘÁD

-Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, ani za újmu způsobenou na zdraví.

 
-Osobám mladším 15-let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.


-Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, drogy, zbraně, nože, nůžky, tyče a jiné kovové či dřevěné 
předměty, které by pořadatelem mohly být označeny za nebezpečné. 


-Návštěvníci musí respektovat pokynů pořadatelů a pořádkové služby.

-Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu! 

 

-Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.


-Vstupem do areálu pivovaru Padochov návštěvník souhlasí s uvedeným organizačním řádem a je povinen jej dodržovat.