logo    PIVNÍ FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ  první prázdninová sobota  14. ROČNÍK FESTIVALU MALÝCH PIVOVARŮ 

Z celé České Republiky na hlavní nádraží "ZVONAŘKA" do Brna, zde přestoupit na linku Brno-Oslavany a z Oslavan do Padochova jít asi 3 km pěšky.

Více na: http://www.idsjmk.cz

Spojení autobusem LINKA č.153

- z Ivančice nám. do Oslavany Podlesí - odjezd autobusů z Ivančic v 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 hodin, vystoupíte na zastávce Oslavany Podlesí a odtud je to na festival asi 100 metrů.

- z Oslavany nám. do Oslavany Podlesí - odjezd autobusů z Oslavan v 7.11, 9.11, 11.11, 13.11, 15.11, 17.11, 19.11 hodin, vystoupíte na zastávce Oslavany Podlesí a odtud je to na festival asi 100 metrů.